OY AUTOLIIKE NYSTEDT BILAFFÄR AB   
arvontojen säännöt: 

Päivitetty 16.12.2020 

 

Järjestäjä 

OY AUTOLIIKE NYSTEDT BILAFFÄR AB c/o
Osuuskauppa KPO, Prismantie 1, 67700 Kokkola 
Y-tunnus: 2212880-6

 

Osallistumisaika 

Osallistumisaika ilmoitetaan aina julkaisussa. Tämän jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. 

 

Osallistuminen 

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt pois lukien arvonnan valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuneet OY AUTOLIIKE NYSTEDT BILAFFÄR AB ja Osuuskauppa KPO:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. 

Arvontakohtaiset osallistumiskriteerit ilmoitetaan aina julkaisun yhteydessä. Sama henkilö voi osallistua arvontaan ainoastaan yhden kerran. 

 

Palkinnot 

Arvonnan palkinnot ilmoitetaan julkaisun yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan. Palkinto arvotaan julkaisussa mainittuna ajankohtana. Palkinnon voittajan tulee noutaa palkinto toimipaikasta tai muusta julkaisussa erikseen mainitusta paikasta. 

 

Voittajan valinta ja nimen julkaiseminen 

Voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen. Arvonnan päivämäärä ilmoitetaan julkaisun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti yksityisviestillä tai muulla julkaisussa mainitulla viestintäkeinolla. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, järjestäjällä on oikeus valita tilalle toinen voittaja. 

Arvontaan osallistujat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa. 

 

Henkilötietojen käsittely 

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien henkilötietoja väliaikaisesti ja ainoastaan kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. 

Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa. 

Katso lisätietoa tietosuojasta S-ryhmässä: https://tietosuoja.s-ryhma.fi/ 

Kilpailun ja arvonnan tietosuojainformaatio

 

Järjestäjän vastuu 

OY AUTOLIIKE NYSTEDT BILAFFÄR AB rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoon liittyvän arpajaisveron suorittamisesta. 

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. 

 

Muut ehdot 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.